Czym jest coaching?

Coaching jest procesem, którego celem jest wzmacnianie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o jego własne zasoby, potrzeby, wartości. Jest to relacja partnerska, w której coach służy wsparciem, ale nie doradza ani nie ocenia – to Klient określa ważne dla siebie cele oraz tempo ich realizacji.

Proces coachingu składa się z sesji (spotkań) dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Liczba i częstotliwość sesji zależy od oczekiwań Klienta (np. 1,5 godzinna sesja 2 razy w miesiącu).

Sesje coachingowe mogą odbywać się bezpośrednio lub poprzez skype.

Czym coaching różni się od innych form wsparcia w rozwoju?

Coaching opiera się na założeniu, że to Klient zna odpowiedzi i wie, co jest dla niego najlepsze. Potrzebuje jedynie profesjonalnego wsparcia w ustalaniu i osiąganiu celów, a nie porady. Coach towarzyszy Klientowi w procesie rozwoju i zmiany, ale nie narzuca ich kierunku ani tempa.

Coaching nie jest doradztwem ani formą psychoterapii. Coach nie poucza, nie sugeruje rozwiązań. Nie narzuca Klientowi, co powinien zrobić. Dzięki takiemu podejściu coaching jest relacją partnerską i pozwala osiągnąć trwałe zmiany, gdyż wynikają one z głębokich potrzeb i wartości Klienta oraz nie są narzucone z zewnątrz. Coach skupia się na teraźniejszości i przyszłości Klienta.

Coach jest zobowiązany do zachowania całkowitej poufności.

Nasze procesy coachingowe mogą być wsparte treningiem umiejętności psychospołecznych – na życzenie Klienta.

Korzyści z coachingu

  • Otrzymanie profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów i osiąganiu własnych celów
  • Rozwój umiejętności i kompetencji kluczowych w karierze zawodowej i/lub w życiu osobistym.
  • Efektywniejsze wykorzystanie własnych zasobów (np. doświadczenia, kompetencji).
  • Większa samoświadomość, pewność siebie oraz poczucie własnej wartości.

Nasza oferta

Coaching życiowy (life coaching) – nastawiony na rozwój osobisty Klienta, na kształtowanie celów, postaw i zachowań, nad którymi Klient chce pracować w życiu osobistym.

Coaching kariery (coaching zawodowy) – nastawiony na rozwój kariery zawodowej; może polegać na analizie swoich zasobów w związku z poszukiwaniem nowej pracy lub staraniem się o awans, na wytyczaniu sobie „zdrowych” celów zawodowych i efektywniejszym ich osiąganiu, na przygotowaniu się do nowych wyzwań lub na szukaniu rozwiązań problemów, jakie pojawiły się w pracy (np. problemy w relacjach ze współpracownikami).

Coaching dla firm: może on polegać zarówno na pracy z jednym pracownikiem (i służyć m.in. rozwojowi zawodowemu, osiąganiu celów biznesowych, wzmacnianiu kompetencji psychospołecznych), jak i na coachingu grupowym (team coaching) i służyć wspieraniu rozwoju grup i zespołów oraz pomocy w osiągnięciu zakładanego poziomu efektywności.

 

Więcej informacji

Anna Daria Nowicka

Zapraszam do kontaktuAnna Daria Nowickasocjolog, trener, coach