Oferta

Oferujemy indywidualnie dobrane spotkania terapeutyczne, których forma zależy od potrzeb i intensywności terapii, jaką należy podjąć.

Oferta skierowana jest do wszystkich osób poszukujących  wsparcia i profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej

Konsultacje –jednorazowe spotkanie z psychoterapuetą mające na celu określenie problemu i wybranie odpowiedniego sposobu pomocy.

Pojedyncza wizyta trwa 50 minut.  Koszt: 120 zł

Psychoterapia krótkoterminowa –  obejmuje pracę nad konkretnym, wybranym przez Klienta problemem.  W zależności od potrzeb  terapia może trwać od  3 do 6 miesięcy.
Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Koszt jednej sesji: 120 zł

Psychoterapia długoterminowa zazwyczaj dotyczy ogólnej zmiany funkcjonowania i głębszego poznania siebie, często w kontekście przeszłych doświadczeń.

Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Koszt jednej sesji  to 120 zł

Dni i godziny spotkań, a także zasady obowiązujące obie strony, zostają ustalone podczas spotkań konsultacyjnych.

Alicja Borkowska-Półtorak

Zapraszam do kontaktuAlicja Borkowska-Półtorakpsychoterapeuta, coach