Szkolenia

Umiejętności psychospołeczne są nam potrzebne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dzięki nim lepiej funkcjonujemy w grupie, potrafimy budować zdrowe relacje oraz konstruktywnie rozwiązywać problemy. „Kompetencje miękkie” można i warto rozwijać.

Coaching

Coaching pomaga w osiąganiu celów, lepszym zrozumieniu swoich potrzeb oraz uzyskaniu głębszego wglądu w siebie. Coach wspiera Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o jego własne zasoby, potrzeby, wartości. Coaching może dotyczyć spraw osobistych, jak i zawodowych.

Psychoterapia

Psychoterapia pomaga w budowaniu wewnętrznej siły i dojrzałości, braniu odpowiedzialności za własne życie. Jest uczeniem się nowego sposobu myślenia, innego widzenia ludzi, świata i siebie. Jest odkrywaniem przyczyn własnych zachowań i pracą nad zmianą tych, które utrudniają życie.

Najnowsze artykuły

Nie spełniam oczekiwań – i dobrze mi z tym!

Wiele osób mierzy swoją wartość tym, jak bardzo udaje się im spełnić oczekiwania. Uzależniają swoją samoocenę od opinii innych osób. Prowadzi to do poczucia winy, niezadowolenia z siebie, perfekcjonizmu, wahań nastroju, podatności na manipulację, a nawet do depresji. Jak uwolnić się z tego destrukcyjnego schematu?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Pułapka poszukiwania „leku na całe zło”

Prowadząc coaching i szkolenia zdarza mi się trafić na klientów oczekujących, że ktoś pomoże im odkryć (lub wręcz dostarczy) szybkie i proste rozwiązania wszystkich problemów. Taka postawa klientów wystawia ich na żer wszelkiej maści manipulatorów oraz może skutkować poważnymi konsekwencjami. Jak można uniknąć tej pułapki?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More