Nie spełniam oczekiwań – i dobrze mi z tym!

Wiele osób mierzy swoją wartość tym, jak bardzo udaje się im spełnić oczekiwania. Uzależniają swoją samoocenę od opinii innych osób. Prowadzi to do poczucia winy, niezadowolenia z siebie, perfekcjonizmu, wahań nastroju, podatności na manipulację, a nawet do depresji. Jak uwolnić się z tego destrukcyjnego schematu?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Pułapka poszukiwania „leku na całe zło”

Prowadząc coaching i szkolenia zdarza mi się trafić na klientów oczekujących, że ktoś pomoże im odkryć (lub wręcz dostarczy) szybkie i proste rozwiązania wszystkich problemów. Taka postawa klientów wystawia ich na żer wszelkiej maści manipulatorów oraz może skutkować poważnymi konsekwencjami. Jak można uniknąć tej pułapki?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jesteś zbyt… miły? To niedobrze!

Od dziecka słyszymy, że powinniśmy być zawsze mili i lubiani. Jednak, jeśli staramy się być tacy za wszelką cenę, często pojawia się frustracja i poczucie bycia wykorzystanym. Wpadamy w pułapkę bycia zbyt miłym. Jak można budować dobre relacje z innymi i jednocześnie zadbać o samego siebie?

Anna Daria Nowicka - socjolog, trener, coach
Read More

Noworoczne postanowienia

Koniec roku to dla wielu czas podsumowań oraz snucia planów na przyszły rok. Część z nas opracowuje także noworoczne postanowienia. Jak wejść w Nowy Rok z energią i wiarą w siebie?

Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak inteligencja emocjonalna przekłada się na sukces?

Wysokie IQ nie gwarantuje sukcesu osobistego ani zawodowego. Znamy wielu ludzi obdarzonych wybitną inteligencją, którzy wykonują pracę poniżej swojego potencjału, zaś w relacjach międzyludzkich są nieszczęśliwi. Co więc wpływa na osiągniecie sukcesu? Odpowiedzią jest EQ – inteligencja emocjonalna.
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak zaakceptować siebie?

Myślę, że kluczem do zaakceptowania siebie jest przyznanie sobie prawa, żeby nie być idealnym oraz uwierzenie w to, że możemy być kochani i cenieni pomimo naszych niedoskonałości. Często ludzie są wobec siebie przesadnie krytyczni i wymagający, gdyż żywią przekonanie, że inni nie polubią ich takimi, jakimi są. Za perfekcjonizmem, chorą ambicją, stawianiem sobie nierealistycznych celów i dążeniem do ideału zwykle kryje się lęk przed odrzuceniem. Część osób z niską samooceną nie potrafi zaakceptować siebie lub jakiejś części siebie (np. własnego wyglądu), gdyż uważa to za przyczynę odrzucenia (realnego lub urojonego). Takim osobom może wydawać się, że jak zrobią sobie operację plastyczną, ukończą kolejne prestiżowe studia, dostaną awans, to wreszcie poczują się atrakcyjni społecznie i dopiero wtedy będą w stanie zaakceptować samych siebie. Dlatego pracując nad samoakceptacją radziłabym zacząć od przyjrzenia się, z czego wynika nasza niska samoocena, krytycyzm, perfekcjonizm, nieadekwatny lęk przed odrzuceniem. Ważne jest też, aby uniezależnić naszą opinię o sobie samym od tego, co myślą o nas inni.
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Znajomość profilu osobowości kluczem do satysfakcji osobistej i zawodowej

Czy wybrałam właściwą ścieżkę kariery zawodowej? Czemu tak męczę się w firmie, w której pracuję? Czy mój szef mnie nie rozumie? Dlaczego jedne zadania mnie uskrzydlają, a inne wymagają mnóstwa energii? Te pytania towarzyszą nam przez całe życie zawodowe. Kluczem jest poznanie swoich cech charakteru, wartości, potrzeb, preferencji zawodowych, a także zrozumienie, jakie środowisko pracy i styl zarządzania są dla mnie optymalne. Takie właśnie informacje otrzymujemy dzięki analizie profilu osobowości. Także pracodawcy mogą znacząco podnieść efektywność swoich pracowników dzięki znajomości ich profilu i umiejętnym wykorzystywaniu naturalnych różnic międzyludzkich.
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak efektywnie wykorzystać w zespole różnice międzyludzkie – czyli zarządzanie różnorodnością

Każdy jest inny. Jesteśmy niepowtarzalną mieszanką cech osobowości, doświadczeń, kompetencji. Największe sukcesy osiągają te firmy, których menedżerowie potrafią w twórczy sposób wykorzystać naturalne różnice międzyludzkie. Wymaga to jednak od menedżerów wysoko rozwiniętych kompetencji oraz odpowiedniej kultury organizacyjnej.
Read More

Czy coach ma idealne życie? A jeśli nie, to jak może uczyć tego innych?

Każdy człowiek ma jakieś problemy, sprawy do przepracowania, a niektórzy nawet traumy. Dotyczy to także coachy, psychoterapeutów i psychiatrów. Jeśli klient oczekuje, że jego coach lub terapeuta będzie miał idealne życie, to znaczy, że tak naprawdę szuka guru… Osoby o takich nierealistycznych oczekiwaniach są łatwym łupem dla różnego typu sekt czy psychomanipulantów. Jeśli więc coach czy terapeuta mówiłby ci, że jego życie jest idealne i potrafi uczynić takim również twoje, to radzę uciekać od niego jak najszybciej.
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Czy coaching jest zawsze szybki i skuteczny?

Takie pytanie kojarzy mi się z poszukiwaniem 'szybkiej i skutecznej diety' – najlepiej nie wymagającej żadnych wyrzeczeń ani zmiany dotychczasowego stylu życia… Takie diety nie istnieją. Podobnie jest coachingiem. Samo wzięcie udziału w procesie coachingowym nie rozwiąże czyichś problemów. Kluczowe jest to, co klient robi pomiędzy sesjami oraz po zakończeniu procesu. To od klienta zależy, ile wysiłku i determinacji włoży w osiągnięcie swoich celów oraz utrzymanie zamierzonej zmiany. Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? Niestety nie w 100%. Patrzymy bowiem na innych poprzez nasze własne doświadczenia, poglądy, stereotypy, uprzedzenia. Obraz jeszcze bardziej mogą zniekształcić błędy wynikające z naszej ludzkiej percepcji, sposobu postrzegania oraz przetwarzania informacji. Profesjonalny rekruter potrafi jednak ocenić kandydatów w sposób znacznie bardziej trafny i obiektywny. Jak on to robi?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jakie są trendy na rynku szkoleń?

Z zadowoleniem obserwuję, że firmy coraz częściej myślą nie o „planowaniu szkoleń”, lecz o „procesach rozwojowych”, w których szkolenia są tylko jednym z narzędzi (oprócz np. coachingu, mentoringu). Szkolenia nie zawsze są najlepszym sposobem rozwinięcia kompetencji czy podniesienia efektywności. Ponadto zdarza się, że aby pracownicy mogli wdrożyć umiejętności, które rozwinęli podczas szkolenia, konieczne są zmiany w kulturze organizacyjnej firmy czy stylu zarządzania stosowanym przez menedżerów. Anna Daria Nowicka - socjolog, trener, coach
Read More

Dlaczego warto się szkolić?

Już sam nawyk podnoszenia własnych kwalifikacji jest wartością samą w sobie. W obecnych czasach niezbędne jest kształcenie się przez całe życie (lifelong learning). Podczas szkolenia mamy czas na głębsze zastanowienie się nad dotychczasowym sposobem działania. Szkolenia pozwalają też ćwiczyć poza własną strefą komfortu, ale w bezpiecznym i wspierającym otoczeniu. Szkolenia – zwłaszcza otwarte – stwarzają płaszczyznę do wymiany doświadczeń, opinii, perspektyw. Anna Daria Nowicka - socjolog, trener, coach
Read More

Assessment/Development Center najtrafniejszym narzędziem oceny

Assessment Center (ośrodek oceny, ocena zintegrowana) oraz Development Center (ośrodki rozwoju) są to techniki diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych. Ocena ta jest wykonywana w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje.
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Co różni wybitnych od przeciętnych rekruterów?

Rekrutacją zajmują się w Polsce tysiące ludzi – zarówno w agencjach jak i pracując w działach HR. Jest dostępnych wiele studiów podyplomowych i kursów poświęconych Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi (w tym rekrutacji). Internet pełen jest porad zarówno dla osób prowadzących rekrutację, jak i dla kandydatów. Czemu więc tak wielu kandydatów źle wspomina rozmowy rekrutacyjne? Czemu klienci bywają niezadowoleni z rekrutacji powierzonej swoim współpracownikom z działów personalnych lub agencji rekrutacyjnej? Czym wyróżnia się rekruter, którego kandydaci wspominają z sympatią, zaś klienci chcą, aby to właśnie on osobiście prowadził ich projekt?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak rozwiązywać konflikty?

Każda strategia rozwiązywania konfliktów ma swoje wady i zalety. Czy wiesz, jaki styl i dlaczego preferujesz? Czy jest możliwe, abyś nauczył się wykorzystywać również inne techniki?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak nauczyć się optymizmu?

Optymizmu można się nauczyć. Nie jesteśmy skazani na tkwienie w pesymizmie, nawet jeśli nie jesteśmy urodzonymi optymistami. Jak można zmienić swój sposób wyjaśniania, aby lepiej radzić sobie z problemami?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak przełamać samoograniczające przekonania?

„Jestem za stara na zmianę zawodu”, „Nie nadaję się do prowadzenia własnej firmy”, „Już za późno na naukę gry na pianinie”... To są właśnie samoograniczające przekonania. Choć blokują nam osiąganie celów i pozbawiają wiary w siebie, to zwykle nawet nie próbujemy ich zweryfikować. Jak je przełamać?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak zneutralizować wewnętrznego krytyka?

Znasz pewnie ten wewnętrzy głos mówiący: „znów ci się nie udało”, „jesteś kiepski”, „jak mogłaś być tak głupia”… Ten głos rani. Powoduje, że tracisz wiarę w siebie i zaprzestajesz dalszych prób. Jak radzić sobie ze swoim wewnętrznym krytykiem?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak wyznaczać cele osobiste i zawodowe?

Podczas sesji coachingowych niezmiernie ważne jest odpowiednie wyznaczenie celów. Pozornie wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż określenie, co chce się osiągnąć. Jednak dla bardzo wielu ludzi bywa to trudne lub wpędza ich w pułapki psychologiczne. Na co należy zwracać uwagę przy wyznaczaniu celów?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak się zmotywować do zmiany pracy?

Wiele osób podczas sesji coachingu kariery mówi mi, że bardzo chce zmienić pracę, bo obecnej ma już dosyć. Jednak, gdy pytam, jakie konkretnie kroki podjęły w tym kierunku, okazuje się, że było ich niewiele… Co nas blokuje? Jak przełamać ten impas?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak zwiększyć swoją kreatywność?

Coraz częściej pracodawcy wymagają od pracowników kreatywności. Równocześnie coraz więcej osób kładzie nacisk na samorozwój, odkrywanie swojego potencjału, twórcze działanie. Czym naprawdę jest kreatywność? W jaki sposób możesz odblokować tkwiące w tobie pokłady twórczego myślenia?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Dobry i zły stres

Choć nie da się wyeliminować stresu z naszego życia prywatnego i zawodowego, to możemy nauczyć się dawać sobie z nim radę w sposób konstruktywny. Czasami stres może nam pomóc. Jak?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak prosić asertywnie?

Asertywność zwykle kojarzy się z odmawianiem. Jednak proszenie także jest ważnym – choć niedocenianym – obszarem asertywności. Dlaczego tak trudno nam prosić? Jak prosić asertywnie?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak asertywnie przyjmować komplementy?

Jednym z elementów asertywności jest umiejętność przyjmowania komplementów. Niestety wiele osób słysząc komplement, zamiast cieszyć się, bagatelizuje pochwałę lub wręcz deprecjonuje siebie. Jakie są konsekwencje osobiste i zawodowe takiego działania? Jak można przełamać ten destrukcyjny schemat?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Jak odmawiać, nie raniąc innych?

Jednym z ważniejszych aspektów bycia asertywnym jest umiejętność odmawiania. Czy można nauczyć się mówić „nie” w taki sposób, aby nie ranić innych? A czy można odmawiać, nie raniąc samego siebie?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Dlaczego warto być zdrowym egoistą?

Od dziecka słyszeliśmy, że egoizm jest zły i niemoralny. Jednak od pewnego czasu coraz więcej mówi się o potrzebie asertywności, stawiania granic, dbania o siebie. Karierę zrobiło również pojęcie „zdrowego egoizmu”. Dlaczego?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Motywacja to stan, nie cecha

Zatrudnienie pracowników, których cechuje wysoka motywacja wewnętrzna nie zagwarantuje, że firma będzie posiadać „zmotywowany staff”. Niezwykle ważne są czynniki wpływające na motywację zewnętrzną– są one zależne od działań pracodawcy.
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Coaching zdrowia

Na ile pacjent jest odpowiedzialny za swój stan zdrowia i efekty terapii? Czy lekarze mogą wyleczyć pacjenta mimo jego negatywnego nastawienia? Czy leki są tak samo skuteczne, niezależnie od psychiki pacjenta? Czy można niefarmakologicznie zwiększyć skuteczność leczenia? Zgodnie z filozofią, na której jest oparty coaching zdrowia – można to zrobić.
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Scenariusz na życie z nowotworem

Miałam przyjemność osobiście poznać Panią Hannę Wasiak na prowadzonych przeze mnie szkoleniach dla personelu medycznego z komunikacji z pacjentem. Zaskoczyło mnie to, że Pani Hanna potrafi w sposób tak otwarty, bezpośredni, często wręcz dosadny mówić o tak trudnych sprawach jak rak. A przecież właśnie takiej rozmowy chorzy i ich bliscy najbardziej potrzebują - tylko nie mają z kim porozmawiać…
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Warto być asertywnym

Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy i wartości - bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc rozmówców. Asertywność to otwarte, szczere i jednocześnie pełne szacunku dla drugiej strony mówienie o swoich potrzebach, opiniach i prośbach. Ludzie asertywni potrafią powiedzieć „nie” bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku. Asertywność nie jest ani agresją ani manipulacją.
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Współpraca służb Public Relations, lekarzy i placówek medycznych

Nieodpowiednie wypromowanie siebie lub placówki może być istotną przeszkodą w osiągnięciu sukcesu. Na szczęście zarówno placówki medyczne, jak i lekarze zaczynają rozumieć istotę public relations i autoprezentacji. Świadczy o tym coraz większe zainteresowanie usługami specjalistów z tej branży. Jak więc skutecznie budować wizerunek?
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More

Rewolucja w HRM w placówkach medycznych

Placówki medyczne czeka rewolucja w zarządzaniu personelem Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Human Resources Management) w ciągu ostatnich lat przeszło rewolucję zarówno jeśli chodzi o narzędzia, jak i całą strategię. Pracodawcy przekonali się, że to talenty i zaangażowanie pracowników pozwalają zbudować i utrzymać przewagę konkurencyjną. Uświadomili sobie koszty finansowe, jakie wiążą się z obsadzeniem stanowisk nieodpowiednimi pracownikami, nieumiejętnością optymalnego wykorzystania i wzmacniania potencjału pracowników, ich demotywacją i wypaleniem zawodowym.
Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach
Read More