Coaching dla firm

Coaching jest jednym z elementów strategii nowoczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi, dlatego firmy coraz częściej opłacają sesje coachingowe dla swoich pracowników – zwłaszcza na stanowiskach menedżerskich.

Nasza oferta coachingu skierowanego do firm może obejmować:
1) indywidualne sesje coachingowe (1 na 1), których zadaniem jest wsparcie pracownika w osiąganiu założonych celów biznesowych, rozwoju zawodowym i/lub wzmacnianiu kompetencji psychospołecznych niezbędnych mu w pracy.

2) coaching zespołowy (team coaching), który służy wspieraniu rozwoju grup i zespołów oraz pomocy w osiągnięciu zakładanego poziomu efektywności i/lub konstruktywnemu rozwiązaniu problemów. Coaching grupowy jest również bardzo przydatny, gdy zespół znajduje się w trudnym dla siebie momencie wynikającym z konieczności przeprowadzenia zmiany lub odnalezienia się w nowej sytuacji (np. pojawienie się nowego przełożonego, zatrudnienie lub zwolnienie członków zespołu, reorganizacja, nowe cele biznesowe). Coaching grupowy pomaga spojrzeć świeżym okiem na dotychczasowe sposoby pracy i komunikacji, a także wspólnie opracować nowe strategie i procesy. Dzięki obecności coacha zespół może w bezpiecznej emocjonalnie i kontrolowanej atmosferze otwarcie mówić o trudnych sprawach oraz przepracować konfliktowe sytuacje.

Proces coachingu składa się z sesji (spotkań) dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Liczba i częstotliwość sesji zależy od oczekiwań Klienta (np. 1,5 godzinna sesja 2 razy w miesiącu).

Sesje coachingowe mogą odbywać się bezpośrednio lub poprzez skype.

Na życzenie firmy proces coachingowy może być poszerzony o:

 • Shadow coaching – czyli technikę coachingu polegającą na obserwacji pracy menedżera lub grupy menedżerów („shadowing”) i wspólnej analizie wynikających z tego wniosków.
 • Indywidualny lub grupowy trening umiejętności psychospołecznych lub menedżerskich (np. komunikatywności, inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, przekazywania informacji zwrotnej, przeprowadzania rozmowy motywująco – oceniającej z podwładnym).

Korzyści z coachingu dla firmy:

 • Pracownik czuje się bardziej odpowiedzialny za realizację postawionych mu celów, gdyż sam w procesie coachingu opracowywał sposoby ich realizacji.
 • Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, co przekłada się na ich efektywność i zaangażowanie.
 • Pomoc pracownikom w rozwoju kompetencji (zwłaszcza umiejętności psychospołecznych i menedżerskich), które są niezbędne w pracy z ludźmi.
 • Lepsze relacje międzyludzkie (zarówno na linii przełożony – podwładny oraz między współpracownikami, jak i z klientami oraz innymi partnerami biznesowymi).
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i mobbingowi wśród pracowników oraz wsparcie w radzeniu sobie przez nich ze stresem, konfliktami i problemami w życiu zawodowym oraz osobistym.
 • Zapewnienie przez pracodawcę możliwości udziału w coachingu dla wybranych pracowników zwiększenia ich motywację oraz poczucie bycia docenianym, a także buduje wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy, który dba o rozwój pracowników (Employer Branding).

Korzyści z coachingu dla Klienta (Uczestnika coachingu):

 • Większa świadomość własnego potencjału i możliwości.
 • Efektywniejsze wykorzystanie własnych zasobów (np. predyspozycji, doświadczenia, wiedzy).
 • Rozwój umiejętności i kompetencji kluczowych w karierze zawodowej oraz życiu osobistym.
 • Większa pewność siebie oraz poczucie własnej wartości.
 • Budowanie lepszych relacji z innymi oraz równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.
 • Otrzymanie profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów i osiąganiu własnych celów.

Istnieje wiele narzędzi służących rozwojowi osobistemu i zawodowemu oraz wzmacnianiu kompetencji. Udział w szkoleniach nie zawsze jest najbardziej efektywną metodą. Zdarza się, że aby w pełni wykorzystać potencjał pracownika i odblokować jego kompetencje, skuteczniejsze jest skorzystanie z coachingu lub zaplanowanie procesu rozwoju obejmującego różne elementy (np. coaching, szkolenie, mentoring). Dzięki coachingowi Uczestnik może zrozumieć źródła swoich problemów, zyskać szerszą perspektywę i znaleźć konstruktywne rozwiązania

Zachęcam do lektury moich artykułów dot. rozwoju umiejętności psychospołecznych oraz odkrywania swojego potencjału:

Więcej informacji

Anna Daria Nowicka

Zapraszam do kontaktuAnna Daria Nowickasocjolog, trener, coach