Coaching kariery

Coaching kariery (coaching zawodowy) jest nastawiony na pomoc Klientowi w rozwoju kariery zawodowej. Może polegać na analizie jego zasobów (oraz mocnych i słabych stron) w związku z poszukiwaniem nowej pracy lub staraniem się o awans. Może także dotyczyć wytyczania sobie „zdrowych” celów zawodowych i wypracowania metod skuteczniejszego ich osiągania. Część moich Klientów chce przygotować się do nowych wyzwań (np. w związku ze zmianą zakresu obowiązków służbowych lub awansem na stanowisko kierownicze). Dla niektórych powodem skorzystania z coachingu jest chęć znalezienia rozwiązań problemów, jakie pojawiły się w pracy (np. problemy w relacjach ze współpracownikami, brak równowagi między życiem osobistym a zawodowym, mobbing).

Najpierw ustalamy, jakie cele długo i krótkofalowe Klient chce osiągnąć, jakie ma z nimi problemy oraz jakich działań i stylu pracy oczekuje od coacha. Coach pomaga Klientowi w takim określeniu celów i sposobów ich realizacji, aby były one zgodne z wartościami, możliwościami i potrzebami Klienta oraz by ich osiągnięcie nie pociągało za sobą destrukcyjnych konsekwencji (np. by zdobycie wymarzonej pozycji zawodowej nie doprowadziło do pracoholizmu, wypalenia zawodowego czy zniszczenia relacji z bliskimi).

Proces coachingu składa się z sesji (spotkań) dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Liczba i częstotliwość sesji zależy od oczekiwań Klienta (np. 1,5 godzinna sesja 2 razy w miesiącu).

Sesje coachingowe mogą odbywać się bezpośrednio lub poprzez skype.

Choć w „czystym” coachingu nie ma doradzania ani przekazywania wiedzy (gdyż zakłada się, że Klient sam potrafi znaleźć najlepsze rozwiązania swoich problemów), to ja na życzenie Klientów zwykle stosuję nieco inną metodę. Łączę narzędzia coachingowe z indywidualnym treningiem oraz dzieleniem się wiedzą, gdyż zwykle moi Klienci oczekują od coacha znacznie więcej niż zadawania odpowiednich pytań i wsparcia emocjonalnego.

Jeśli celem klienta jest znalezienie nowej pracy, awans albo przygotowanie się do rozmowy oceniającej lub Assessment/Development Center, to ważnym elementem coachingu kariery jest przeprowadzenie przeze mnie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej (lub rozmowy oceniającej), aby Klient mógł praktycznie przećwiczyć udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez rekrutera (lub przełożonego) oraz by otrzymał profesjonalną informację zwrotną (feedback). Zwykle nasza samoocena odbiega (na plus lub na minus) od tego, jak jesteśmy widziani przez innych (np. rekrutera). Nie zawsze mamy też świadomość naszej mowy ciała i nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze gesty, mimika twarzy, sposób mówienia czy siedzenia jest odbierany przez innych. Dlatego udział w takiej symulacji rozmowy jest niezwykle przydatny.

Zdarza się, że moi Klienci chcą dodatkowo skorzystać z indywidualnego treningu autoprezentacji, efektywnej komunikacji czy asertywności.

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu jako coacha, trenera, rekrutera oraz konsultanta w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi potrafię skutecznie pomóc moim Klientom.

Posiadam wieloletnie praktyczne doświadczenie w:
– określeniu potrzeb i predyspozycji klienta/kandydata oraz tego, jaka kultura organizacyjna/ środowisko pracy jest dla niego/ niej optymalne
– sporządzeniu ścieżki rozwoju zawodowego
– udzielaniu pomocy przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
– przygotowywaniu do rozmów kwalifikacyjnych.

Ukończyłam Kurs Doradztwa Zawodowego (40h) zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M Management Group.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

Prowadziłam zajęcia z przedmiotu „Doradztwo dla studentów i absolwentów uczelni z zakresu prawa pracy, poszukiwania zatrudnienia” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego – m.in. w ramach projektu Absolwent „Jańskiego” pilnie poszukiwany na rynku pracy”

Opublikowałam ponad 150 artykułów m.in. dot. Human Resources, coachingu kariery, rozwoju. Jestem współautorką książki dla studentów pt. „Jak skutecznie wypromować się na rynku pracy” wydanej przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego.

Jako konsultant przeprowadzałam w firmach audyty personalne oraz doradzałam w obszarze HR. Prowadziłam liczne szkolenia m.in. „Psychologiczne techniki prowadzenia rozmów rekrutacyjnych” w ramach warsztatów „Rozmowy rekrutacyjne 2016- nowe techniki i narzędzia” organizowanego przez Dziennik „Rzeczpospolita”, cykl szkoleń „Komunikacja interpersonalna i budowanie relacji ze szczególnym uwzględnieniem delegowania /egzekwowania zadań oraz udzielania informacji zwrotnej” w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania nadzorowanego przez PARP.

Zachęcam do lektury moich artykułów dot. coachingu kariery, rekrutacji oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR):

 

Więcej informacji

Anna Daria Nowicka

Zapraszam do kontaktuAnna Daria Nowickasocjolog, trener, coach