Coaching życiowy

Coaching życiowy (life coaching) jest nastawiony na rozwój osobisty Klienta, na kształtowanie celów, postaw i zachowań, nad którymi Klient chce pracować w życiu osobistym.

Najpierw ustalamy, jakie cele długo lub krótkofalowe Klient chce osiągnąć, jakie ma z nimi problemy oraz jakich działań i stylu pracy oczekuje od coacha. Coach pomaga Klientowi w takim określeniu celów i sposobów ich realizacji, aby były one zgodne z wartościami, możliwościami i potrzebami Klienta oraz by ich osiągnięcie nie pociągało za sobą destrukcyjnych konsekwencji (np. by chęć rozwoju i samodoskonalenia nie przerodziła się w szkodliwy perfekcjonizm).

Coaching osobisty służy podniesieniu satysfakcji z własnego życia i relacji oraz osiągnięciu wewnętrznej równowagi i dobrostanu. Pomaga w zrozumieniu źródeł swoich problemów oraz opracowaniu planu działań mających zaowocować oczekiwaną zmianą.

Dzięki wsparciu emocjonalnym ze strony coacha oraz zadawaniu odpowiednich pytań Klient może zyskać lepszy wgląd w siebie oraz szerszą perspektywę.

Proces coachingu składa się z sesji (spotkań) dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Liczba i częstotliwość sesji zależy od oczekiwań Klienta (np. 1,5 godzinna sesja 2 razy w miesiącu).

Sesje coachingowe mogą odbywać się bezpośrednio lub poprzez skype.

Oto przykładowe obszary, jakich może dotyczyć coaching osobisty:

  • przełamanie samoograniczających przekonań i destrukcyjnych schematów
  • podniesienie samooceny i akceptacji samego siebie
  • określenie swoich własnych celów i pragnień oraz oddzielenie ich od oczekiwań i presji ze strony innych osób
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • lepsze radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami
  • zwiększenie asertywności i zdrowej równowagi w relacjach
  • poradzenie sobie z nową sytuacją w swoim życiu
  • zwiększenie automotywacji i poczucia sprawstwa (wpływu na swoje życie)
  • poradzenie sobie z mobbingiem.

Coaching osobisty może zostać poszerzony o indywidualny trening umiejętności psychospołecznych – jeśli Klient wyrazi taką potrzebę.

Zachęcam do lektury moich artykułów dot. rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych:

 

Więcej informacji

Anna Daria Nowicka

Zapraszam do kontaktuAnna Daria Nowickasocjolog, trener, coach