O firmie

NES Healthcare działa w Polsce nieprzerwanie już od 2006 r. Firma powstała prawie 30 lat temu w Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na personel medyczny w najbardziej prestiżowych sieciach brytyjskich szpitali prywatnych grup: Spire, Nuffield, Classic i BMI.

W Polsce NES Healthcare zajmuje się rekrutacją, szkoleniami z umiejętności psychospołecznych (m.in. dla personelu medycznego), coachingiem i psychoterapią. Prowadzimy także doradztwo w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

NES Healthcare działa poprzez swoje oddziały w Wielkiej Brytanii, Polsce oraz Południowej Afryce, a także poprzez wyspecjalizowanych współpracowników w Grecji, Rumunii i Bułgarii.

NES Healthcare Polska (NES Holdings) jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 2771 oraz jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14/00155/2016.