Psychoterapia Gestalt

Według założeń terapii Gestalt do zdrowia i rozwoju człowieka najlepiej przyczyniają się jego relacje z innymi ludźmi, a jednym z najbardziej leczących elementów całej terapii jest relacja między terapeutą i klientem.

Terapeuta oferuje klientowi swoją gotowość do spostrzegania, słyszenia i akceptowania go takim, jakim jest, a więc bez żadnych wstępnych założeń, oczekiwań lub ocen. Skupiając się z uwagą i szacunkiem na myślach, uczuciach i zachowaniu klienta, terapeuta skłania go, by traktował siebie w ten sam sposób. Zachęca, by był świadomy siebie i wyrażał siebie w całej pełni.

Dla podejścia Gestalt charakterystyczne jest przekonanie, że ludzie najlepiej będą rozwijać się i brać odpowiedzialność za własne życie, jeśli staną się bardziej świadomi tego, kim są wraz ze wszystkimi swoimi potrzebami i pragnieniami, uczuciami i myślami, sprzecznościami i konfliktami, z tym co mówią i co robią. Tylko wtedy mogą czuć się odpowiedzialni za własne życie i dokonywać wyborów tak, by znaleźć najlepsze rozwiązanie własnych problemów.

Bycie odpowiedzialnym za swoje wybory niesie poczucie sprawstwa i wolność. Gestalt zakłada, że człowiek dysponuje całym potencjałem do zaspokajania swoich potrzeb i do kierowania swoim zachowaniem.

Implikuje to możliwość zmiany rozumianej jako stawanie się bardziej sobą. Według Arnolda Beissera, który sformułował „paradoksalną teorię zmiany”, zmiana to odkrywanie siebie, swoich możliwości samoregulacji, to proces świadomego sięgania do otoczenia po to, co jest potrzebne, to nadawanie nowego sensu doświadczeniu i przekraczanie ograniczeń.

Terapia Gestalt nie stara się dopasować ludzi do form, sprzyja byciu kreatywnym. Głównym narzędziem metodycznym jest eksperyment, behawiorystyczne podejście do rozpoczęcia nowego sposobu funkcjonowania. Klient bada nowe możliwości, przekształcając dotychczasowe, nawykowe zachowania w elastyczny system samooparcia.

Dzięki zaangażowaniu w proces terapii klient:

  • zwiększa swą świadomość, świadomość swego ciała, swych uczuć, swojego środowiska
  • uczy się być autorem własnych doświadczeń i nie przypisywać ich innym
  • uczy się zdawać sobie sprawę z własnych potrzeb i rozwija umiejętności niezbędne do ich zaspokajania tak, by nie szkodzić innym
  • zwiększa kontakt z własnymi doznaniami, by dzięki temu w pełni odczuwać wszystkie aspekty siebie samego
  • stopniowo doświadcza własnej siły i możliwości dawania sobie wsparcia
  • staje się wrażliwy na swoje otoczenie, a jednocześnie umie chronić się przed destrukcyjnymi, zagrażającymi sytuacjami
  • uczy się brać odpowiedzialność za własne działania i ich konsekwencje
  • dobrze się czuje, zdając sobie sprawę z własnych wyobrażeń i sposobów ich ujawniania.

na podstawie „Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt” autorstwa Charlotte Sills, Sue Fish, Phil Lapworth oraz www.gestalt.pl

Alicja Borkowska-Półtorak

Zapraszam do kontaktuAlicja Borkowska-Półtorakpsychoterapeuta, coach