Podniesienie komunikatywności

Problemy z komunikacją (zarówno w obszarze odpowiedniego mówienia, jak i umiejętności proaktywnego słuchania) bywają źródłem nieporozumień, frustracji i konfliktów zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Nasze otoczenie rzadko wprost przekazuje nam informację zwrotną na temat tego, jak odbiera nasz sposób komunikacji.

Dlatego warto skorzystać z pomocy trenera/coacha i zwiększyć swoje kompetencje w obszarze komunikacji oraz autoprezentacji.

Umiejętność efektywnej komunikacji jest niezbędna nie tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kontaktów z przełożonym i współpracownikami czy budowania relacji z klientem, ale niemal w każdym aspekcie naszego życia.

Podczas indywidualnych sesji nakierowanych na podniesienie komunikatywności poruszane są zwykle następujące kwestie (w zależności od potrzeb Klienta):

  • trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej wraz z otrzymaniem informacji zwrotnej (feedback)
  • analiza czynników blokujących efektywną komunikację
  • praca nad zwiększeniem pewności siebie w interakcjach społecznych
  • jak słuchać proaktywnie
  • trening skutecznej autoprezentacji

Korzyści z udziału w sesjach nakierowanych na podniesienie komunikatywności:

  • lepsza komunikacja zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym
  • zwiększenie samoświadomości dot. tego, jak jest się postrzeganym przez swoje otoczenie, co powala wyeliminować błędy popełniane w komunikacji
  • umiejętność budowania swojego wizerunku (np. podczas kontaktów z klientami lub współpracownikami)
  • zmniejszenie stresu i konfliktów w interakcjach społecznych
  • lepsze relacje z otoczeniem

Tematyka oraz czas trwania indywidualnych sesji treningowych są ustalane podczas wstępnego, bezpłatnego spotkania z Klientem i w pełni dopasowane do jego oczekiwań.