Skuteczne radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami

Choć nie możemy wyeliminować stresu z naszego życia prywatnego i zawodowego, możemy nauczyć się dawać sobie z nim radę w sposób konstruktywny. Jak słusznie napisał R.S. Lazarus: „Stres to rodzaj relacji między wymaganiami otoczenia a możliwościami osoby do sprostania im bez nadmiernych kosztów”. Ważna jest więc umiejętność zmiany swojego postrzegania oraz interpretowania sytuacji, gdyż to my nadajemy sens temu, co nas spotyka. Indywidualny trening pomaga wypracować swój własny sposób radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Podczas indywidualnych sesji dotyczących skutecznego radzenia sobie ze stresem poruszane są zwykle następujące kwestie (w zależności od potrzeb Klienta):

  • Analiza sytuacji, w których jesteśmy zestresowani oraz tego, czy odczuwany przez nas poziom stresu jest adekwatny do realnego zagrożenia/problemu
  • Zaplanowanie działań, które pomogą ograniczyć destrukcyjny wpływ stresu na nasze życie prywatne i zawodowe
  • Sposoby reinterpretacji sytuacji/zdarzeń, czyli jak przekuć problem w pojawiającą się przed Tobą szansę

Korzyści z udziału w sesjach nakierowanych na skuteczne radzenie sobie ze stresem:

  • Większe poczucie kontroli nad „sobą w stresie”
  • Zrozumienie głębszych przyczyn odczuwania stresu
  • Poznanie konstruktywnych technik radzenia sobie ze stresem

Tematyka oraz czas trwania indywidualnych sesji treningowych są ustalane podczas wstępnego, bezpłatnego spotkania z Klientem i w pełni dopasowane do jego oczekiwań.

Więcej wskazówek dotyczących konstruktywnego radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami można znaleźć w moich artykułach: