Szkolenia dla personelu medycznego

W każdej pracy ważna jest nie tylko wiedza, kwalifikacje i doświadczenie, ale również umiejętności psychospołeczne, inaczej nazywane kompetencjami miękkimi. W przypadku personelu medycznego umiejętności psychospołeczne nabierają szczególnego znaczenia. Ich zbyt słaby poziom może skutecznie blokować utalentowanemu i świetnemu merytorycznie pracownikowi ścieżkę kariery, a także powodować konflikty wśród personelu oraz niezadowolenie pacjentów. Jak pokazują badania, ogromny procent skarg pacjentów wynika właśnie z niewystarczającego poziomu kompetencji miękkich (a nie z powodu błędów medycznych).

Z tej przyczyny placówki medyczne coraz częściej wymagają od swoich pracowników m.in. wysokiej komunikatywności, umiejętności budowania relacji z pacjentem, konstruktywnego radzenia sobie ze stresem. W dobrze pojętym interesie pracodawcy i pracownika leży też zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji oraz wypaleniu zawodowemu, które są poważnym problemem w wielu placówkach medycznych.

Stworzyliśmy szkolenia, które odpowiadają na te potrzeby:

Szkolenia te zostały dopasowane do specyficznych potrzeb personelu medycznego.

Korzyści dla placówki medycznej z udziału pracowników w szkoleniach z kompetencji miękkich:

  • Podniesienie kompetencji miękkich personelu medycznego w kluczowych obszarach, co przełoży się na wzrost efektywności i jakości obsługi pacjenta
  • Lepsza atmosfera pracy, komunikacja oraz mniej konfliktów interpersonalnych
  • Zwiększenie satysfakcji z pracy u personelu medycznego
  • Zwiększenie satysfakcji pacjentów dzięki polepszeniu relacji na linii lekarz/pielęgniarka/pacjent

Zapewnienie przez pracodawcę możliwości udziału w szkoleniach dla wybranych pracowników jest też czynnikiem motywującym dla nich oraz buduje wizerunek placówki medycznej jako dobrego pracodawcy, który dba o rozwój pracowników.

Narzędzia używane podczas naszych szkoleń:

  • Techniki coachingowe
  • Odgrywanie scenek
  • Dyskusje moderowane
  • Mini – wykłady
  • Zadania indywidualne i grupowe

 

Więcej informacji

Anna Daria Nowicka

Zapraszam do kontaktuAnna Daria Nowickasocjolog, trener, coach