Szkolenia i coaching dla branży IT

Zarówno analizy profili kompetencyjnych, jak i rozmowy z pracownikami, przełożonymi i partnerami biznesowymi pokazują, że barierą na drodze do osiągania celów osobistych i zawodowych przez osoby o umysłach techniczno – analitycznych często bywa niedostateczny rozwój niektórych kompetencji psychospołecznych. Także moje doświadczenia trenersko – coachingowo – konsultingowe potwierdzają te obserwacje.

Najwięcej problemów wynika zwykle z niewystarczającego poziomu następujących kompetencji miękkich:

Komunikacja w biznesie: mówienie i proaktywne słuchanie, umiejętność zrozumiałego i cierpliwego wyjaśniania oraz przekazywania wiedzy, a także dawania i przyjmowania feedback’u (informacji zwrotnej)
Inteligencja emocjonalna (EQ – emotional intelligence: świadomość i cudzych własnych emocji oraz empatia i umiejętność spojrzenia z perspektywy drugiej osoby)
Umiejętność budowania i podtrzymywania relacji oraz zaufania
Autoprezentacja i personal branding (budowanie swojego wizerunku jako profesjonalisty)
Perswazja i przełamywanie zastrzeżeń, przekonujące prezentowanie swoich pomysłów i rekomendacji, negocjacje
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
Efektywne radzenie sobie ze stresem oraz z pracą pod presją oczekiwań i deadlinów, a także przy dużych napięciach interpersonalnych pojawiających się w pracy z klientem
Work – life balance (równowaga między życiem osobistym a zawodowym) oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i pracoholizmowi
Asertywność (zarówno umiejętność obrony swoich granic i odmowy – ale z zachowaniem dobrych relacji, jak i asertywne proszenie oraz przyjmowanie feedback’u)
Zarządzanie czasem (m.in. wyznaczanie celów, planowanie, automotywacja, organizacja pracy, samorozwój)
Diversity management (zarządzanie różnorodnością), ale nie tylko pod kątem współpracy z osobami różnej płci, wieku czy pochodzenia, ale także o odmiennych profilach osobowości.
Umiejętność pracy zespołowej i kreatywnego myślenia

Każdą kompetencję można rozwinąć. Niezbędna jest motywacja, samoświadomość, zdobycie odpowiedniego poziomu wiedzy socjo – psychologicznej oraz praktyczny trening.

Z powyższych obszarów nie tylko prowadzę szkolenia, ale także (o ile wystąpi taka potrzeba, a Klient wyrazi chęć) mogę włączyć te zagadnienia do sesji coachingowych w ramach indywidualnego treningu wybranych umiejętności psychospołecznych. Jest to wartość dodana dla moich Klientów coachingowych.

Coaching:

Coaching adresowany do osób o profilu analityczno – technicznym (zwłaszcza z branży IT) nakierowany jest głównie na wzmacnianie kompetencji psychospołecznych (niezbędnych zarówno w pracy z klientem, jak i w ramach swojego zespołu), pomoc w osiąganiu celów biznesowych, lepsze wykorzystywanie swojego potencjału oraz konstruktywne dawanie sobie rady z trudnymi emocjami (np. demotywacją, frustracją, irytacją).

Tematyka oraz czas trwania sesji coachingowych ustalane są podczas wstępnego, bezpłatnego spotkania z Uczestnikiem i w pełni dopasowane do jego oczekiwań.

Sesje coachingowe mogą odbywać się bezpośrednio lub poprzez skype.

Na życzenie Klienta coaching może być połączony z indywidualnym treningiem umiejętności psychospołecznych.

Szkolenia:

Szkolenia adresowane do osób o profilu analityczno – technicznym (zwłaszcza z branży IT) są dopasowane do ich specyficznych potrzeb i problemów. Mogą być prowadzone w formie 1 dniowych szkoleń poświęconych głębszemu przyjrzeniu się jednemu z poniższy obszarów (np. komunikatywności) lub składać się 2-3 modułów poświęconych różnym zagadnieniom.

Narzędzia używane podczas naszych szkoleń:

• Techniki coachingowe
• Odgrywanie scenek
• Dyskusje moderowane
• Mini – wykłady
• Zadania indywidualne i grupowe

Korzyści dla firmy z udziału pracowników w szkoleniach i coachingu:

• Podniesienie kompetencji miękkich pracowników w kluczowych obszarach, co przełoży się na wzrost efektywności i jakości pracy z klientami oraz współpracownikami.
• Lepsza atmosfera pracy, komunikacja oraz mniej konfliktów interpersonalnych.
• Zwiększenie satysfakcji z pracy u pracowników, gdyż będą umieć lepiej sobie radzić w trudnych sytuacjach.
• Zapewnienie udziału w szkoleniach dla wybranych pracowników jest czynnikiem motywującym dla nich oraz buduje pozytywny wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy, który dba o rozwój pracowników.

Wśród moich klientów coachingowych miałam wiele osób o umiejętnościach analityczno – technicznych (m.in. projekt menedżerów, analityków biznesowych, administratorów IT). Prowadziłam także szkolenia i doradztwo biznesowe (z wykorzystaniem również metod coachingowych) dla kilku firm z branży IT w ramach ogólnopolskiego projektu Instrument Szybkiego Reagowania nadzorowanego przez PARP. Opis moich kwalifikacji i doświadczenia dostępny jest tutaj.

Więcej informacji o coachingu oraz rozwoju osobistym i zawodowym można znaleźć w zakładce coaching oraz w moich artykułach.

Więcej informacji

Anna Daria Nowicka

Zapraszam do kontaktuAnna Daria Nowickasocjolog, trener, coach