Anna Daria Nowicka

Anna Daria Nowicka

socjolog, trener, coach

+48 602 123 122

Od 2001 r. prowadzę szkolenia – głównie z umiejętności psychospołecznych (m.in. asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, kreatywności) oraz z kompetencji menedżerskich (m.in. motywowania pracowników, pracy zespołowej, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i mobbingowi).

Zajmuję się również coachingiem, zwłaszcza w obszarze coachingu kariery, life coachingu (coaching osobisty) oraz team coachingu (coaching zespołów) i coachingu biznesowego, a także doradztwem zawodowym. Prowadzę sesje również poprzez Skype.

Na życzenie klientów podczas sesji mogę połączyć metody coachingowe z indywidualnym treningiem kompetencji miękkich (trening interpersonalny) oraz z technikami wspierającymi rozwój osobisty tak, aby jak najlepiej pomóc im w stawaniu się „lepszą wersją siebie”, w rozwoju i wykorzystywaniu swojego potencjału oraz w osiąganiu celów w życiu osobistym i zawodowym.

Przeprowadzałam także konsulting w firmach, podczas którego m.in. analizowałam kompetencje pracowników, ich możliwości rozwoju i dopasowania do kultury organizacyjnej oraz do wymagań stanowiska pracy, a także doradzałam w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (zwłaszcza rekrutacji, motywowania oraz strategii szkoleniowej) i marketingu. Przez 1,5 roku byłam konsultantem i trenerem w projekcie doradczym dla firm „Instrument Szybkiego Reagowania” nadzorowanym przez PARP.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi (głównie małe i średnie firmy). Pracowałam zarówno po stronie korporacji (Towarzystwo Ubezpieczeń Generali, Polkomtel (operator sieci Plus), Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) oraz MŚP (Dom Wydawniczy Bellona, AEC Design), jak i w agencjach (Agencja Reklamowa Kunst Promotion, agencje rekrutacyjno – doradcze: Expert Recruitment oraz Hominem Quero).

Od 7 lat jestem trenerem, coachem i doradcą zawodowym w brytyjskiej agencji rekrutacyjnej NES Healthcare, zaś przez 6 lat byłam w niej także rekruterem i menedżerem.

Moja wiedza socjologiczna i psychologiczna oraz praktyczne doświadczenie trenerskie i biznesowe sprawiają, że moi klienci otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych problemów i realizacji założonych celów.

Opublikowałam ponad 150 artykułów dot. HR, coachingu kariery, rozwoju osobistego i CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) m.in. na www.znanylekarz.pl , www.Smakpracy.pl , www.spolecznieodpowiedzialni.pl , www.hrstandard.pl, www.nowoczesnafirma.pl, www.medycynaipasje.com.pl.

Jestem współautorką książki dla studentów pt. „Jak skutecznie wypromować się na rynku pracy” wydanej przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego.

Wykładałam na wyższych uczelniach (m.in. w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie). Prowadziłam m.in. zajęcia z przedmiotu „Doradztwo dla studentów i absolwentów uczelni z zakresu prawa pracy, poszukiwania zatrudnienia” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego – m.in. w ramach projektu Absolwent „Jańskiego” pilnie poszukiwany na rynku pracy” oraz „Społecznie odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy” na WSP TWP.

Jestem członkiem:

  • Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Byłam członkiem – założycielem Stowarzyszenia „Strefa Inspiracji” zajmującego się prowadzeniem szkoleń oraz pomocą w rozwoju osobistym i zawodowym.

Ukończyłam:

  • socjologię na Uniwersytecie Warszawskim (Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja K. Koźmińskiego pt. „Rekrutacja pracowników – między teorią a praktyką”)
  • studia podyplomowe z Gospodarki Społecznej (Praca podyplomowa: „Fundacje korporacyjne jako wyraz społecznego zaangażowania biznesu”)
  • szkolenie Certyfikowany Asesor metody Assessment / Development Center na Akademii Leona Koźmińskiego
  • Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • certyfikowany kurs trenerski w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie
  • kurs Doradztwa Zawodowego (40h) zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M Management Group

oraz liczne szkolenia i warsztaty m.in.:

· kurs Trener osobisty, coach, mentor, tutor (30h) zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M
· „Psychologia negocjacji kryzysowych” – SWPS
· 
„Podstawy psychologii kryzysu” – Akademia Coachingu Kryzysowego
· Dialog motywujący (w pracy z klientem – 16 h) – Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS
· „Psychologia pozytywna w coachingu” – Akademia Leona Koźmińskiego
· „Racjonalna Terapia Zachowań (21 h) – metoda skuteczna m.in. przy wychodzeniu ze szkodliwych nawyków oraz przekonań
· „Inteligencja ciała i psychofizjologia w coachingu” – dr Lidia Czarkowska (z ALK)
· „Wprowadzenie do mediacji w języku porozumienia bez przemocy (NVC)”, prowadzone przez Ike’a Lasatera, Dojrzewalnia Róż – Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego
· „Coaching w organizacji” – Grupa SET
· „Budowanie i rozwój efektywnych struktur trenerskich” – Grupa SET
· „Projektowanie Efektywnych Szkoleń i Procesów Rozwojowych” – Grupa SET
· wykład Pernille Plantener, pt.: „Wprowadzenie do Coachingu Transformacyjnego – spotkanie Porozumienia bez Przemocy i neurobiologii”, Collegium Civitas
· Coaching systemowy (perspektywa socjologiczna)
· „Obszary zastosowań coachingu – kreatywność i innowacyjność” – Akademia Leona Koźmińskiego

· Interwencje w sytuacjach nagłych Interwencje w sytuacjach nagłych – SWPS
· „Menedżer to zawód. Rozwijanie kompetencji menadżerskich w oparciu o Model DNA Menadżer.” – Grupa SET
· „Wyższy poziom trenerstwa z narzędziami Neuroscience” – Dariusz Niedzieski
· „Praca Trenera i Coacha” – Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

· Kurs London School of Public Relations (prowadzony przez Związek Firm PR)

Posiadam uprawnienia do stosowania amerykańskiego narzędzia psychometrycznego RightPath4 (profile osobowości).

Referencje od klientów indywidualnych oraz od firm dostępne na życzenie.

Przykładowe referencje od moich klientów można znaleźć również na końcu mojego profilu na

http://dobrycoach.pl/coach/anna-nowicka