Monika Wikiera

Monika Wikiera

executive coach ICC, trener biznesu, konsultant

Praktyk oraz ekspert w obszarze zarządzania, rozwoju firm i personelu.

Pasjonatka przywództwa oraz trener biznesu. Wykładowca akademicki, a także autorka programów studiów podyplomowych i warsztatów z zakresu coachingu, kursu „Train the Trainers” oraz przywództwa.

Doświadczenie oraz wiedzę zdobywa poprzez związek z biznesem i nauką. Od wielu lat piastuje stanowiska kierownicze wyższego szczebla, co wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale jednocześnie umożliwia sukcesywne podwyższanie kompetencji, zdobywanie cennej praktyki, wdrażanie oczekiwanych zmian i satysfakcję z odnoszonych sukcesów.

Jako doświadczony licencjonowany Coach ICC – International Coaching Community prowadzi executive coaching oraz trening umiejętności interpersonalnych z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw. Zajmuje się również doradztwem strategicznym dla firm, a także doradztwem personalnym, zawodowym oraz coachingiem kariery.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Pełniąc funkcję Dyrektora oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Rozwoju spółki Mentis, odpowiadała za współtworzenie strategii, realizację planów rozwoju, a także wdrożenie procesów oraz narzędzi zarządczych.

Jako Dyrektor ds. Strategicznego HR Grupy Kopex (potentata w branży przemysłu ciężkiego), zbudowała wraz zespołem od podstaw obszar miękkiego HR, a następnie Centrum Usług Wspólnych (działy: Szkolenia, Coaching/Mentoring, Rekrutacja, Komunikacja i CSR, Kadry i Płace). Osobiście prowadziła sesje executive coaching z wybranymi Prezesami i Dyrektorami Centrali oraz Spółek Grupy Kopex. Ponadto była również założycielką oraz wykładowcą Akademii Rozwoju Grupy Kopex, w której odpowiadała za realizację kluczowych projektów.

W swojej karierze pełniła również funkcję Dyrektora Akademickiego Centrum Coachingu – ACC w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego (placówki Uczelni: Warszawa, Szczecin, Elbląg, Łomża, Chełm, Kraków, Zabrze, Opole), gdzie wdrożyła strategię ACC oraz kierowała tokiem studiów podyplomowych „Międzynarodowe Studia Coachingu” (autorka programu, wykładowca, promotor). Ponadto organizowała i prowadziła warsztaty we współpracy z Izbami Gospodarczymi pt.: „Wykorzystanie metody coachingu w zarządzaniu firmą” oraz „Metodologia coachingu w biznesie” dla polskich przedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców rosyjskich z Kaliningradu. Oprócz tego prowadziła warsztaty dla studentów (we współpracy z Biurami Karier Uczelni) nt.: metody coachingu oraz z doradztwa zawodowego. Realizowała także szkolenia dla Kierowników Biur Karier z obszaru kompetencji menedżerskich.

Przez kilka lat była także Partnerem i Dyrektorem ds. Projektów w firmie Global Inspiration specjalizującej się w szkoleniach menedżerskich i doradztwie.

Założycielka i Vice Prezes Stowarzyszenia Strefa Inspiracji.

Ponadto Konsultant, audytor i trener w ogólnopolskim projekcie „Instrument Szybkiego Reagowania” (ISR) wspierającym rozwój przedsiębiorstw oraz pomagającym w złagodzeniu negatywnych skutków zmiany gospodarczej w Polsce. Projekt był nadzorowany przez PARP i obejmował przeprowadzanie audytów, współtworzenie strategii organizacji, pisanie oraz wdrażanie planów rozwoju, a także coaching, mentoring i szkolenia w firmach (różne branże).

Posiada międzynarodowy certyfikat/licencję International Coaching Community ICC, uprawnienia do prowadzenia doradztwa zawodowego oraz korzystania z amerykańskiego narzędzia psychometrycznego Profile Osobowości RightPATH.

KIEROWNICTWO I UDZIAŁ W PROJEKTACH (wybrane projekty z kilku ostatnich lat):

– Rozwój Przywództwa

– Rozwój Innowacyjności (obszar R&D)

– Zarządzanie Projektami (IPMA, zwinne metodyki)

– Rozwój Kompetencji Handlowych

– Podwyższenie Kompetencji Menedżerskich (coaching dla kadry zarządzającej)

– Sukcesja w Grupie Kopex

– Zarządzanie Talentami

– Zarządzanie Przez Cele (Centrala i spółki GK)

– Centrum Usług Wspólnych w obszarze HR (kadry i strategiczny HR)

– Lean Management oraz Lean Manufacturing (produkcja)

– System eRecruiter oraz wdrożenie innowacyjnych metod rekrutacji
– System IBM Connections (nagroda za najbardziej innowacyjne wdrożenie w Polsce)
– Strategia firmy
– The Wall (prace R&D nad kombajnem do wydobycia miedzi)
– Restrukturyzacja kilku spółek Grupy Kopex
– Kopalnia Przyszłości (start projektu budowy kopalni)
– Mikrus is going to market (projekt konstrukcyjno-handlowy)

Ukończyła: Handel Zagraniczny, Ekonomię, Finanse i Bankowość, Gospodarkę Społeczną, HR Business Partner, a także wiele kursów oraz szkoleń z zakresu kompetencji psychospołecznych i  zarządzania projektami.

kontakt:

  • tel. 510 051 701
  • e-mail monika.wikiera@wp.pl